Guma chromianowa jest techniką indywidualną. Obraz gumowy powstaje w czasie twórczej pracy. Każdy obraz jest inny, ponieważ w trakcie także indywidualnego procesu twórczego nie można zagwarantować powatarzalności czynności fizycznych i utrzymania stałości dla wielości parametrów.

Dlatego każdy egzemplarz gumy traktuję indywidualnie, dążąc do celu, który został zamierzony. Czasem musi być korygowany w trakcie, aby wszelkie niespodzianki techniki wykorzystać dla bardzo często zaskakującego efektu końcowego. Guma – jak żadna inna technika fotograficzna – pozwala na znaczny margines swobody tworzenia, gdyż mamy do wyboru:

 • wybór motywu i jego opracowania w postprodukcji do negatywu
 • wybór podłoża
 • sposób przygotowania podłoża
 • wybór pigmentów barwnych
 • skład warstwy światłoczułej oraz sposób nakładania tej warstwy
 • sposób uczulenia warstwy
 • nieograniczenie technik manualnych i wykorzystanie narzędzi na opracowanie stykowego pozytywu
 • czas i sposób naświetlania
 • wielokrotność kopiowania negatywu na stykówkę
 • sposób wywoływania i utrwalania
 • sposób nakładania werniksu

i wiele innych czynników użytych do wykreowania dzieła sztuki.

Każda odbitka w technice gumy chromianowej wykonana z tego samego negatywu jest zawsze oryginałem – unikatem niezależnie od ilości i kolejności kopii. Jedynie w czasie powstawania odbitki gumowej i we własnym archiwum nadaję kolejność opracowania dla odbitki w edycji zwykle nie przekraczającej 20 egzemplarzy.

Odbitka przeznaczona dla odbiorcy w pozycji: „Edycja / nakład” sygnowana jest jako „UNIKAT”